Programul de Investitii Publice pe anul 2023

Anexa la  H.C.L. nr. 6 din 26.01.2023 privind  Programul de Investitii Publice  pe anul 2023

Finantat din Excedentul Bugetului Local

 

Nr.

Crt.

DENUMIRE   INDICATORI

OBIECTIVUL

DE   INVESTITII

CLASIFICATIA

BUGETARA

 

Suma, lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              INVESTITII

                                     IN

                          CONTINUARE

 

Protejam viitorul prin cunoastere- FEPAM

 Cap.65.04.01

“ Invatamant secundar inferior”

 d.c

Proiecte FEN

Art.58.05

39.000

Reabilitare  moderata a cladirilor publice in vedere cresterii eficientei energetice - Scoala Gimnazial Nr.1 Ciocanesti- PNRR

 Cap.65.04.01

“ Invatamant secundar inferior”

 d.c

Constructii

Art.71.01.01

100.000

Construire sala de sport in cadrul scolii cu calsele I-VIII, comuna Ciocanesti, jud.Calarasi- C.N.I

Cap.65.04.01

“ Invatamant secundar inferior”

 d.c

Constructii

Art.71.01.01

25.000

Construire si dotare unitate sanitara

 ( dispensar uman) – C.N.I.

 Cap.66.50.50

“ Alte institutii si actiuni saitare”

 d.c

Constructii

Art.71.01.01

20.000

Reabilitare camin cultural in comuna Ciocanesti, judetul Calarasi- C.N.I.

Cap.67.03.07

“ Camine culturale”

 d.c

Constructii

Art.71.01.01

455.000

Reabilitare retea de alimentare cu apa la N si parallel cu DN 31

Cap.70.05.01

“ Alimentare cu apa”

 d.c

Constructii

Art.71.01.01

42.000

Infiintare parc fotovoltaic in vederea producerii de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivel UAT Ciocanesti – Anghel Saligny

Cap.70.50.00

“ Alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale”

 d.c

Constructii

Art.71.01.01

20.000

Infiintare statii electrice – incarcare aurto- A.F.M.

Cap.70.50.00

“ Alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale”

 d.c

Constructii

Art.71.01.01

100.000

Extindere retea de canalizare in comuna Ciocanesti, judetul Calarasi- Etapa 1- PNRR

Cap.74.06.00.

“Canalizare si tratarea apelor”

d.c.

‘Constructii’

Art. 71.01.01

258.000

Infiintare retea distributie gaze natural, in comuna Ciocanesti, jud. Calarasi

Cap.70.07.00.

“Alimentare cu gaze natural in localitati”

d.c.

‘Constructii’

Art. 71.01.01

10.000

Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in comuna Ciocanesti, jud.Calarasi

Cap.84.03.03

“ Strazi”

 d.c

Constructii

Art.71.01.01

205.000

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTITII

NOI

Reabilitare  parc in centrul cultural al comunei Ciocanesti, judetul Calarasi

Cap.67.05.03

“ Intretinere parcuri, zone verzi etc”

 d.c

Constructii

Art.71.01.01

1.000.000

Extindere retea de canalizare in comuna Ciocanesti, judetul Calarasi- Etapa 2- PNRR

Cap.74.02.06.

“Canalizare si tratarea apelor”

d.c.

‘Constructii’

Art. 71.01.01

200.000

Centru de zi  ptr.copii aflati in situatie de risc de separare de parinti,in comuna Ciocanesti, judetul Calarasi - PNRR

Cap.65.11.30

“ Alte servicii auxiliare ”

d.c

Constructii

Art.71.01.01

100.000

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTE

CHELTUIELI

DE

INVESTITII

 

 

 

 

 

 

a) Achizitii de imobile

Achizitie: Teren pentru construire capela

Cap.67.50.00

“ Alte servicii in domeniile cuturii, recreerii si religiei”

 d.c

Alte active fixe

Art.71.01.30

70.000

Achizitie: Teren pentru construire – teren de sport

Cap.65.04.01

“ Invatamant secundar inferior”

 d.c

Alte active fixe

Art.71.01.30

50.000

b) Dotari independente

Achizitie: Masina tuns gazon

Cap.67.02.05.03

“ Intretinere parcuri, zone verzi etc”

d.c

Art. 71.01.02-

“ Masini, Echipamente

10.000

c)  Cheltuieli ptr.elaborarea S.F.;  P.T. etc.

Realizare masuratori cadastrale – carti funciare

Cap.51.01.03

“ Autoritati executive ”

d.c

Alte active fixe

Art.71.01.30

30.000

 

-

 

d) Proiectare si executie privind consolidarile si interventiile – inlaturare efecte accidentale etc

Demolare cladire ( fost sediu COOP)

- Cap.51.01.03

“ Autoritati executive ”

d.c

Alte active fixe

Art.71.01.30

5.000

 

 

TOTAL

 

=

 

 

 

2.739.000

 

                          Presedinte de sedinta,                                                                         Contrasemneaza Secretar General,

                     PETRACHE CONSTANTIN-TITI                                                              CALIN   VALENTIN

@2023

Meniu