Tipărire
Categorie: Noutati
Accesări: 148

                                                                                                                   Anexa Nr.  5.J

la procedura

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

UAT COMUNA CIOCANESTI

UAT COMUNA CIOCANESTI, titular al proiectului “STUDIU DE FEZABILITATE – INFIINTARE RETEA ALIMENTARE CU GAZE  NATURALE ÎN COMUNA CIOCANESTI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Călărași, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul “STUDIU DE FEZABILITATE – INFIINTARE RETEA ALIMENTARE CU GAZE  NATURALE ÎN COMUNA CIOCANESTI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” propus a fi amplasat în județul Călărași, comunele Ciocanesti si Gradistea, partial in aria naturala protejata ROSCI0131 Oltenita-Mostistea-Chiciu

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Călărași, Șoseaua Chiciului, nr. 2, jud. Călărași,  în zilele de luni-vineri,  între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

             2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M.Călărași.